Sunday, August 2, 2009

Quote of the Week

Ved å undersøke ikke bare den kristne, men også andre religioner, vil man hurtig være på det rene med, at der ikke gis noen grenser for, hvad der er mulig å få folk til å tro. Der kan ikke utpønses noen urimelighet så grov, at folk nekter å tro på den, og intet er lettere enn å få en kamel til å gå gjennem et nåleøie.
Ingen forlanger at dogmene skal ha noe skinn av tilforlatelighet, ingen generes av at de med logisk nødvendighet gjensidig utelukker hverandre.

Arnulf Øverland, Kristendommen - den tiende landeplage (1933).

By examining not only Christianity, but also other religions, one will soon come to realize that there is no limit to what it is possible to make people believe. It is impossible to invent an absurdity so extreme that people will refuse to believe it, and nothing is easier than to make a camel pass through the eye of a needle.
No one demands that the dogma should have a veneer of plausibility, no one is embarrassed by the fact that by logical necessity they mutually exclude each other.
Arnulf Øverland, Christianity - the Tenth Plague (1933).

My translation.

And here's a good example of just how fucked up and crazy people can get when the trick of religion is worked on their minds. The religion of peace my shiny metal ass. >:-(

No comments: