Sunday, September 18, 2011

Noe å huske

Et interessant innlegg i Aftenposten har gitt opphav til en ganske interessant debatt. Der har en av deltakerne skrevet en kommentar som jeg synes er så bra at jeg ikke bare vil huske den for fremtiden, men jeg vil gjerne dele den med verden også. :-)

Før du leser videre nedover, husk at:

å ikke samle frimerker er ikke en hobby,
å overleve er ikke en måte å dø på,
AV er ikke en TV-kanal,

å ikke spille fotball er ikke en sport,
tomrom er ikke en planet i bane rundt Sola,
fred er ikke en form for krigføring,
og ateisme er ikke en religion.

Så hvorfor identifiserer ateister seg da som ateister?

Fordi ateisme er som å ikke samle frimerker i en verden der nesten alle samler på frimerker; der nesten alle studerer sine samlinger for å finne ut hva som er rett og galt og hvilke lover man trenger; der de starter kriger med hverandre over hvor på et brev frimerkene skal sitte og hvilke kanter de burde ha; og hvor nesten alle tror at Posten skapte universet.

I en slik verden ville nok afilatelister fått en identitet ganske fort.

Les absolutt debattinnlegget også, det er verdt det.

No comments: