Thursday, November 17, 2011

Innenriks, anyone?

Usj nei, norsk er et vanskelig språk altså.

No comments: