Sunday, July 6, 2008

Når utenlandsk og norsk møtes ...

... da kan det få veldig festlige resultater av og til. Anéa har blitt så Hellas-frelst i det siste. Gresk er et underlig språk. Men som alt annet av utenlandsk kommunikasjon åpner det for visse morsomheter ... som denne. Haha!! :-D

No comments: