Tuesday, July 1, 2008

Sometimes I really feel ...

... like I hate the whole world. Sometimes I really do feel like my entire species is worthless scum and ought to be eradicated. Sometimes I feel that Agent Smith is my brother in spirit.

There's an article in Dagbladet online today (sorry, it's in Norwegian; v. brief article in English here) about how the water shortage is becoming dangerous in Palestine now. Many don't have indoors plumbing so have to buy water, but that costs them like five times more than if they had regular plumbing in their house. And some can't afford to buy, so they have to use wells ... but there are too few wells, and many of those that are available have polluted water in them, so people, especially children, get sick. And of course there have been several years of drought there now so there's less water in the wells, and everywhere, than there ought to be anyway.

But here's the clincher. Get this. It makes me so mad that I really don't know what to say or do. This summer, emergency workers anticipate that the water shortage will become acute. Because the trend is that water that is supposed to be available to Palestinians in Palestine is being 'rerouted' (read: stolen) by Jewish settlers to water their gardens and fill their swimming pools.

I don't normally use this word, but that whole settler business really is nothing but evil.

3 comments:

Leisha Camden said...

To whom it may concern.

If you're going to tell me that 'there is no Palestine': Shut up and go away.

trampexx said...

Jeg er helt enig med deg, det er ufattelig provoserende. Jeg blir helt maktesløs over hvor lite samvittighet og nestekjærlighet mennesker har!

Leisha Camden said...

Eller hvis de har det, så gjelder det bare dem som er like dem selv ... :-(

Dette er jo bare én av mange historier om bosetteres overgrep mot palestinere. For eksempel da Jonas Gahr Støre var i Israel nylig besøkte han et område hvor det bodde både palestinere og bosettere ... og de førstnevnte hadde vært nødt til å sette opp netting over gatene sine fordi de sistnevnte drev og kasta all mulig dritt ned i hodene på dem mens de gikk på gata, for å skade og plage dem. Hva feiler det egentlig folk??

Det som feiler bosetterne, tror jeg, er at de ikke ser på palestinerne som mennesker. De ser heller på dem som en slags skadedyr, rotter eller lignende, som det er fritt frem for å plage til de enter dauer eller fjerner seg på annet vis. Det er i hvert fall tydelig at de ikke anser dem for å være fullverdige mennesker med samme verdi som dem selv.

Noe som egentlig er veldig, veldig skremmende, for det høres jo veldig kjent ut ... :-(