Saturday, June 28, 2008

Livet imiterer ... kunsten ... eller noe ...

Ah, the internet! Where men are men, women are men, and 14-year-old girls are federal agents.
Gammelt jungelord ...

Men av og til er det faktisk virkelig sant. Hm.

5 comments:

Findabair said...

O_O

Det der var interessant! Jeg lurer veldig på om noe tilsvarende hadde kunnet skje i Norge; så vidt jeg vet er ikke politiprovokasjoner lovlig her?

Leisha Camden said...

Har du sett noe på det TV-programmet To Catch A Predator? Det er amerikansk (duh) men det har vært vist én sesong av det her i landet også, på TVNorge. (Jeg vet at du ikke har TV, men du kjenner jo en og annen som har det, så det er vel ikke umulig. :-) Det dreier seg om nettopp sånne saker som dette - Dateline, som står bak det, samarbeider med en organisasjon som driver med akkurat det å 'lokke frem' 'overgripere' på internett (så kan man diskutere om de avslører overgripere eller skaper dem) og med politiet ... de filmer folk som kommer til et hus de har leid etter å ha chattet med en falsk tenåring på nett. Tankevekkende program, forsåvidt, men ganske ekkelt hvis man først begynner å tenke over det.

Men i alle fall, poenget var: TVNorge liker jo å late som om de har en slags sosial samvittighet, og derfor har de lagt til litt lokalkoloritt på slutten av disse programmene. Dvs de har invitert en person med en viss innsikt i saken til et lite intervju, f.eks. en psykolog, en representant for kriminalomsorgen, etc ... og en gang var det en politimann som var invitert. Husker ikke hva slags rang han hadde men han var i hvert fall langt fra en vanlig betjent ... så han kunne nok sine saker. Og han sa at dette var en metode som aldri ville bli brukt i Norge. Delvis fordi norsk lov ikke gir politiet adgang til slikt, så det var jo så greit. Men også fordi norsk politi ikke har tro på den slags operasjoner. Resultatene man får dreier seg ikke om reelle forbrytelser, og sier ingenting om hvor stor risikoen er for at slike lovbrudd skal bli begått. Han sa det ikke rett ut, men det kom ganske tydelig frem at han syntes dette var noe stort tull, og ganske suspekt.

Så nei, jeg tror ikke noe tilsvarende kunne ha skjedd her. Heldigvis har ikke våre politistyrker myndighet til å holde på på den måten ... og forhåpentligvis ville de hatt vett til å styre unna også om de kunne det.

Findabair said...

Takk! Greit å vite at det norske politiet ikke driver med sånt. Har forøvrig ikke sett programmet du snakker om (kan ikke si det plager meg veldig!).

Leisha Camden said...

Det programmet er noe man kan leve helt fint uten å ha sett. :-) Det får seeren forsåvidt til å tenke seg om litt, men etisk sett er det ekstremt betenkelig og det ville nok vært best for alle parter med en total seersvikt for akkurat den serien der.

Anonymous said...

"Politiprovokasjonar" eller som amerikanarane kallar det "entrapment, dvs. at politiet oppmodar til ei straffbar handling, er ikkje lov, korkje i Noreg eller USA. Ingen av dei som har vorte gripne i den gjeldande serien har klart å vinne fram med påstandar om entrapment når saka deira har vorte handsama i rettssystemet.

Det som har vore problemet i denne serien, er den veldig uforsiktige omgangen Perverted Justice og Dateline NBC har hatt med prova mot dei potensielle overgriparane, noko som diverre har ført til at nokon har gått fri etter eit slik program.

Korleis ville eit slik program vorte dersom TVNorge, NrK, TV2 eller nokon av dei andre riksdekkande kanalane I Noreg skulle finne det for godt å gjere freistnad på noko tilsvarande?

Politiet ville nok ikkje blitt med på å arrestere dei som hadde møtt fram, i alle høve ikkje under opptaka. Det hadde heller ikkje vore naudsynleg, då ein slik arrestasjon fint kunne bli foretatt i rolegare og meir kontrollerte omgjevnader ETTER at fjernsynet hadde fått sin del.

Faktisk hadde heller ikkje Dateline politiet med under dei fyrste granskingane sine, mellom anna i New York, og dette med å få politiet med på laget, var nok mest for å auke underhaldningsverdien åt programmet og for å forlenge levetida til "To Catch A Predator".

At folk faktisk hadde møtt opp, er det liten tvil om, for denslags folk det her er snakk om, finst det fleire av enn me veit om og ynskjer å vedkjenne oss. Men underhaldningsverdien ville nok ikkje vore så stor, og mi gjetning er a det hadde blitt tatt av lufta i løpet av ein månad på grunn av manglande interesse. For la oss berre innsjå det: Me elskar å grave i andre folk sitt privatliv og avdekke personlege tragediar. Og kva ville vel ikkje slått det å sjå ein overgripar verta lagd i bakken av politiet og påsett handjern? Action på linje med dokumentarserien Cops i beste sendetid, rett og slett.

Det er nok ikkje interesse for gjennomføring av eit slik program i Noreg, då konseptet i aller høgste grad er spekulativt (du gamblar jo faktisk med menneskelagnadar) og rett ut sagt keisamt for folk å sjå på viss du skal fylgje dei faktiske etiske retningslinjer som ein norsk journalist må forholde seg til.

Kort sagt: TCAP er ikkje stort anna enn showbusiness på ekte amerikansk vis, og det einaste landet noko slik som dette hadde gått an, er vel faktisk i USA.
I Canada gjorde ein TV-stasjon freistnad på ei tilsvarande gransking, og resultatet vart vel ikkje anna enn at dei frammøtte fekk ei moralsk skjennepreike av programleiaren før dei kunne gå derifrå. Canadisk politi, som nok tenkjer mykje på same vis som mellom anna norsk og britisk politi, nekta å vera med på same viset som i USA, og fekk i staden i ettertid overlevert det materialet fjernsynskanalen hadde fått tak i under deira "etterforsking".