Wednesday, June 18, 2008

'Rettsfølelsen til folk flest' ...

... er en dårlig konstruksjon, men det blir enda verre på den andre måten. Utover det:

Jeg vil anta at det strider mot rettsfølelsen til folk flest hvis en person unnslipper straff, eller får mildere straff, fordi han lider av skader av et eller annet slag som han har påført seg selv.

I denne artikkelen står det følgende (det handler om en mann som i 2003 ble tiltalt og dømt for to voldtekter; nå er han arrestert for flere, en hel serie voldtekter som skal være utført over en periode på 14 år):

[Jeg har ikke rettet grammatiske feil. Har heller ikke lagt til noen. >:-)]

Den domfelte 46-åringen mente på sin side at han ikke husket noe av som skjedde, og at han hadde spist store mengder khat, og at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.
De rettssakkyndige i rettssaken fant ham under tvil ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket, men de kom fram til at mannen led av posttraumatisk stress, personlighetsforstyrrelser og hadde psykiske lidelser.

So far, so good. Men:

De rettssakkyndige konkluderte med at mannens lidelser i stor gard skyldtes mannens inntak av det narkotiske stoffet khat.

Er det bare meg, eller er det noe grunnleggende umoralsk ved det å unnskylde sine kriminelle handlinger (som har påført sakesløse mennesker store lidelser) med noe som man faktisk har skylden for selv??

Han ble dømt til tre års fengsel, og dessuten til å betale litt over 100 000 kroner i erstatning. (Vi har forøvrig hinsides latterlige straffer for sedelighetsforbrytelser her i landet, men det får bli et annet innlegg.)

No comments: