Sunday, September 28, 2008

Two turtles begging

This is the first video I've shot with the new camera. Better??

That's Herman who's in the frame to begin with, and Henrik who comes swimming in from the right after a few moments.What they're doing is they're begging for food. They eat every other day, and today is a feeding day, so they're hungry (well, more so than usual; they are allegedly always hungry ;-). I hand feed them and as a result they exhibit the learned behavior that you see here - they associate human fingers with food. Strongly, in fact. So when they want to show that they want something to eat, they bite my fingers. Or try to bite them through the glass walls of their tank, as you see here. :-) Because food comes out of my fingers, that's where it comes from in their world. :-)

6 comments:

RHJ said...

Du driver vel ikke å erter dem på den måten hver gang du mater dem!? ;-)

Leisha Camden said...

Klart jeg gjør det! Erter dem mange ganger når de ikke skal mates også. >:-) Vanskelig å unngå, de bare reagerer sånn når man gir dem oppmerksomhet, da tigger de. Fryktelige masekopper. De fikk faktisk ikke mat heller etter at jeg filmet denne snutten her. Det er spisedag i dag, men jeg pleier å mate om kvelden. De sovner nemlig mye lettere når mavene er fulle. ;-)

Hvis du synes at dette var erting, så skulle du sett dem når de virkelig får mat ... da erter jeg dem da. >:-) Holder maten unna dem og får dem til å glefse etter den ... helt til de klarer å rive den ut av fingrene mine. De er jo rovdyr og det er naturlig for dem at maten ikke bare er til å forsyne seg med, man skal jobbe litt for den ... >:-)

Leisha Camden said...

De er forresten ganske så rolige i denne snutten her. Faktisk. :-)

Paz said...

cute, but watching the video I saw a ghostly figure in the background of the tank.

Leisha Camden said...

OK, so either that would be my reflection in the glass ... or ... my apartment is HAUNTED!!? :-o

Paz said...

JUST BE CAREFULL !!!!!!!!
:)