Monday, May 19, 2008

Kjell Kristian Rike er død.

Så trist. :-( For en sjeldens gangs skyld passer det faktisk å si at en legende har gått i graven. Hvordan hadde den norske TV-sporten sett ut uten ham?? Ikke at jeg bryr meg nevneverdig om sport, men allikevel. Han var virkelig en av de helt store. Og han burde ha vært blant oss lenge ennå - han var jo bare 63 år gammel. Faren min er to år eldre. :-(

Han kommer i hvert fall til å bli husket i all overskuelig fremtid. Han er en del av den norske kulturarven i det 20. århundret.

Hvil i fred og takk for alt, antar jeg. :-(

No comments: